Όροι χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) 

Όλο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Χριστιανικής Διαπαιδαγώγησης στην Ελλάδα και υπόκειται σ’ αυτήν και προστατεύεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο (Ν. 2819/2000 στα άρθρα 2 § 2α, 3 §§ 3 και 4 και Ν. 2121/1993).

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας μας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες της για προσωπική χρήση. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Η Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών της ιστοσελίδας https://cefgreece.gr/, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγονται είναι τα ακόλουθα: Ονοματεπώνυμο, Όνομα κηδεμόνα, Φύλο, Ημερομηνία γέννησης, Διεύθυνση, Αριθμοί τηλεφώνου, Ηλεκτρονική διεύθυνση (Ε-mail).

Η Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της συγκεκριμένης ιστοσελίδας της σε τρίτους. 

Η Χριστιανική Διαπαιδαγώγηση είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών- πληροφοριών της. 

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με τον διαχειριστή της ιστοσελίδας προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του  (τηλ. 210 27 17 987).

Χρήση του Google Analytics©

Αυτή η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία ανάλυσης του διαδικτύου της Google Inc. («Google»). Το Google Analytics χρησιμοποιεί τα λεγόμενα «Cookies», αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας και επιτρέπουν την ανάλυση της χρήσης της ιστοσελίδας. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το Cookie σχετικά με την χρήση αυτής της ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP), μεταδίδεται σε ένα server της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύεται εκεί.

Η Google χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει την χρήση της ιστοσελίδας, για να δημιουργήσει αναφορές σχετικά με την λειτουργία της ιστοσελίδας για χρήση από τους λειτουργούς της και για να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες σχετικά με την χρήση της ιστοσελίδας και του διαδικτύου. Επίσης η Google μπορεί ανά περίπτωση να μεταφέρει αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους, εφόσον αυτό είναι νομικά απαραίτητο ή εφόσον τρίτοι επεξεργάζονται αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό της Google. Η Google δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συνδέσει την διεύθυνση IP με άλλα στοιχεία της Google Inc.

Μπορείτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των Cookies μέσω μια ειδικής ρύθμισης του λογισμικού περιήγησης, αλλά σας επισημαίνουμε ότι σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλα τα χαρακτηριστικά αυτού του δικτυακού τόπου. Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με την επεξεργασία των στοιχείων που παρέχετε από την Google, κατά τον τρόπο που περιγράφεται παραπάνω και για τον συγκεκριμένο σκοπό.