ΚΡΙΤΕΣ CD ΕΡΓΑΣΙΩΝ

0 Rating
4,23 €
In Stock
SKU: CEF000040
CD το οποίο περιέχει πολύχρωμες σελίδες εργασιών για τους μαθητές ώστε να τα έχετε στο αρχείο σας και να τα εκτυπώνετε.
Απ’ τη φύση τους τα παιδιά θέλουν να κάνουν αυτό που είναι σωστό στα μάτια τους. Αυτό προωθεί και η σημερινή κοινωνία.
Αυτή η σειρά των έξι μαθημάτων από το βιβλίο των Κριτών, παρουσιάζει το θέλημα του Θεού τονίζοντας από τη μία πλευρά τις άσχημες συνέπειες που προκαλούνται από την ανυπακοή και από την άλλη τις ευλογίες που φέρνει η μετάνοια.
Τα μαθήματα δείχνουν την αποτυχία του λαού Ισραήλ να υπακούσει στον Θεό και τις ιστορίες της Δεβόρρας και του Μπαράκ, του Γεδεών και του Σαμψών.
Κάθε μάθημα είναι και μια πρόκληση στα παιδιά για υπακοή – για να έχουν τον Θεό πρώτο στη ζωή τους, να είναι καλό παράδειγμα στους άλλους, να ομολογούν με θάρρος για τον Θεό, να εμπιστευθούν τη δύναμή Του, και να επιλέξουν να ζήσουν μια καθαρή ζωή.

Μάθημα 1: Ο Ισραήλ αθετεί την υπόσχεσή του (Κριτές 2:1-23). Να είσαι πιστός στο Θεό, δίνοντάς Του την πρώτη θέση στη ζωή σου.
Εδάφιο αποστήθισης: Ματθαίος 22:37

Μάθημα 2: Η Δεβόρα και Βαράκ ελευθερώνουν τον Ισραήλ (Κριτές 4:1-24). Ζήτησε από το Θεό να σε βοηθήσει να είσαι καλό παράδειγμα.
Εδάφιο αποστήθισης: Α΄ Τιμόθεου 4:12

Μάθημα 3: Ο Γεδεών μαθαίνει να τολμά για το Θεό. (Κριτές 6:1-40). Ο Θεός θα σε βοηθήσει να τολμάς γι’ Αυτόν.
Εδάφιο αποστήθισης: Ησαΐας 12:2

Μάθημα 4: Ο Γεδεών και οι 300 εναντίον των Μαδιανιτών (Κριτές 7:1-25, 8:22-23, 28). Ευχαρίστησε το Θεό γιατί η δύναμή σου έρχεται απ’ Αυτόν.
Εδάφιο αποστήθισης: Ζαχαρίας 4:6

Μάθημα 5: Ο Θεός επιλέγει τον Σαμψών (Κριτές 13:1- 15:20). Ο Θεός έχει έναν ιδιαίτερο σκοπό για τη ζωή σου.
Εδάφιο αποστήθισης: Α’ Κορινθίους 10:31

Μάθημα 6: Σαμψών και Δαλιδά (Κριτές 16:4-31). Επέλεξε να διατηρήσεις τη ζωή σου αγνή.
Εδάφιο αποστήθισης: Α’ Τιμόθεου 5:22

Έγχρωμες εικόνες & κείμενο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να αξιολογήσετε. Σύνδεση