Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ Νο4

0 Rating
8,46 €
In Stock
SKU: CEF000060
Σ’ αυτή την τελευταία σειρά των έξι μαθημάτων, ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνει την αποστολή για την οποία ήρθε στη γη.
Σ’ αυτή την τελευταία σειρά των έξι μαθημάτων, ο Ιησούς Χριστός εκπληρώνει την αποστολή για την οποία ήρθε στη γη.
Διδάξτε στα παιδιά για την θριαμβευτική Του είσοδο στην Ιερουσαλήμ, για το Μυστικό Δείπνο, για τη δίκη Του, για τη σταύρωση, τη θαυμαστή ανάσταση και την ανάληψή Του στον Ουρανό.
Με τη βοήθεια αυτής της σειράς μαθημάτων, που σκοπό έχει να οικοδομήσει την πίστη των παιδιών, παρουσιάστε το μήνυμα του Ευαγγελίου την περίοδο του Πάσχα, αλλά και κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς.

Μάθημα 1: Θυμηθείτε το Βασιλιά – Η θριαμβευτική είσοδος. Ματθαίος 21:1-16, Μάρκος 11:1-10, Λουκάς 19:29-40, Ιωάννης 12:12-19
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Ζαχαρίας 9:9

Μάθημα 2: Ο Ιησούς Χριστός διώκεται. Ματθαίος 26:14-56, Ιωάννης 13:26-30
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Α’ Κορινθίους 15:58

Μάθημα 3: Ο Ιησούς Χριστός αντιμέτωπος με τους κατήγορούς του. Ματθαίος 26:57 έως 27:31, Λουκάς 22:61-62 και 23:6-11
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Α’ Πέτρου 3:18

Μάθημα 4: Ο σταύρωση του Χριστού. Λουκάς 23:26 & 33-49, Ματθαίος 27:33-66
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Ησαΐας 53:6

Μάθημα 5: Ο Χριστός ανασταίνεται απ’ τους νεκρούς. Ιωάννης 20:1-21, Ματθαίος 28:2-8, Λουκάς 24:1
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Ματθαίος 28:6

Μάθημα 6: Η ανάληψη του Χριστού. Ιωάννης 20:24-29, Πράξεις 1:3-12, Λουκάς 24:52
Εδάφιο γι’ αποστήθιση, Α’ Ιωάννη 2:28

Έγχρωμες εικόνες & κείμενο

Παρακαλώ συνδεθείτε για να αξιολογήσετε. Σύνδεση