ΓΕΝΕΣΗ
Η σειρά αυτή των πέντε μαθημάτων αναφέρεται στη δημιουργία, το ξεκίνημα της αμαρτίας, τον Κάιν και τον Άβελ, τον Ενώχ και το Νώε.
CEF000027.jpg